Våre investeringer

Vi bygger sterke partnerskap med selskapene vi investerer i

Perestroika skaper verdier gjennom å ta en aktiv rolle i styret til selskaper hvor vi har større eierinteresser. Vi er opptatt av langsiktighet, både når det gjelder partnerne vi går sammen med og selskapene vi investerer i. Investeringsporteføljen inkluderer norske og utenlandske selskaper innenfor offshore, seismikk, shipping, infrastruktur og eiendom, i tillegg til finansielle investeringer.